เบอร์สวย
ทะเบียนสวย
ดาวน์โหลด
1. แบบคำขออื่นๆ
2. หนังสือมอบอำนาจ (ด้านหน้า)
3. หนังสือมอบอำนาจ (ด้านหลัง)
4. หนังสือยินยอม 
5. หนังสือยินยอม (กรณีรถเข้าไฟแนนซ์)
6. หนังสือโอน (ด้านหน้า)
7. หนังสือโอน (ด้านหลัง)
8. หนังสือจดทะเบียนรถใหม่ (ด้านหน้า)
9. หนังสือจดทะเบียนรถใหม่ (ด้านหลัง)
10. หนังสือรับรองการโอนสิทธิหมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้
บทความ


ขั้นตอนการดำเนินงาน

สำหรับลูกค้าที่ซื้อทะเบียนรถ

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1/ในกรณีที่รถของลูกค้าเป็นรถป้ายแดง
1.1/ถ้าต้องการซื้อป้ายขาวดำ**
1/โอนเงินเข้าบัญชีค่าป้าย(เต็มจำนวน) หรือชำระที่กรมการขนส่งทางบกได้ในวันที่นำเอกสารมา
2/แจ้งชื่อเจ้าของรถ รุ่นรถ/สี และชื่อเซลล์พร้อมเบอร์โทร  เพื่อประสานงานในการจดทะเบียนกับทางโชว์รูม 
3/ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 1-2 อาทิตย์ ก็จะได้รับแผ่นป้าย, ป้ายภาษี, เล่มทะเบียนรถที่โชว์รูม


1.2ถ้าต้องการซื้อป้ายกราฟิก
1/ลูกค้าโอนเงินมัดจำบางส่วน เพื่อทางเราจะได้เก็บไว้ให้ลูกค้า (โดยเราจะขึ้นคำว่า "จองแล้ว")
2/ลูกค้ามาชำระค่าป้ายส่วนที่เหลือ ที่กรมการขนส่งทางบก อาคาร 2 ชั้น 5 ในวันเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00 น. - 15:00 น.
3/ลูกค้านำใบโอนสิทธิเลขประมูลที่ได้หลังการชำระเงินครบจำนวนไปให้กับโชว์รูม และรออีกประมาณ 1-2 อาทิตย์ ก็จะได้รับแผ่นป้าย, ป้ายภาษี, เล่มทะเบียนรถที่โชว์รูม


2/ในกรณีที่รถของลูกค้าเป็นรถที่มีป้ายแล้ว(ต้องดำเนินการสลับเปลี่ยนเลขทะเบียน)

2.1/กรณีเล่มรถอยู่กับลูกค้าอยู่แล้ว ให้นำเล่มทะเบียนรถตัวจริง พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถ 2 ชุด มาให้กับเราที่กรมการขนส่งทางบก จตุจักร 
2.2/กรณีรถผ่อนอยู่กับไฟแนนซ์ ให้ทางลูกค้าเบิกเล่มทะเบียนตัวจริงออกมาเพื่อดำเนินการ(ลูกค้าต้องทำเรื่องเบิกเอกสารเอง ทางเราไม่รับเบิกเล่มลูกค้าให้ครับ) นำมาให้เราที่กรมการขนส่งทางบก จตุจักร***
2.3/ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 1-2 อาทิตย์ เราจะแจ้งลูกค้าให้มารับเล่มทะเบียน, ป้ายภาษี, และแผ่นป้ายคู่ใหม่(โดยลูกค้าต้องนำแผ่นป้ายคู่เก่าของลูกค้ามาแลกแผ่นป้ายคู่ใหม่)
สำหรับป้ายขาว-ดำ จะมีค่าดำเนินการสลับเลขทะเบียน เพิ่มเติม 2,000 บาท**
สำหรับป้ายกราฟิก จะมีค่าดำเนินการสลับเลขทะเบียน เพิ่มเติม 3,000 บาท

**กรณีป้ายขาว-ดำ ทางเราจะเป็นผู้ดำเนินการสลับเลขทะเบียนให้เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ทางลูกค้า(ไฟแนนซ์)ไปดำเนินการเองทุกกรณีครับ

***กรณีรถติดไฟแนนซ์ มีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
1/สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท(ไฟแนนซ์) 2 ชุด
2/หนังสือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท(ไฟแนนซ์) 2 ชุด
3/หนังสือยินยอม
3.1/ใบที่หนึ่ง ลูกค้า(ผู้เช่าซื้อ)ลงชื่อในช่องผู้ขอใช้หมายเลข
3.2/ใบที่สอง บริษัท(ไฟแนนซ์)ลงชื่อในช่องผู้ยินยอมให้ใช้หมายเลข

 

หน้าแรก    เบอร์        ทะเบียน    ขั้นตอนการดำเนินงาน    ติดต่อเรา
COPYRIGHT (C) 2017 Numberclassic.com All Right Reserved.